Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Pakalnės g. 6A, Šiauliai, LT-76293
Tel. (8-41) 52 60 48
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.         Kodas: 195471366 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMAS

        Šiaulių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vertinami asmenys nuo 0 iki 21 metų, kurie gyvena Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir (arba) yra ugdomi Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, vaikų globos namuose, kurių steigėja yra Šiaulių savivaldybės taryba.

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ir įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ugdymo programą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

Įvertinimas atliekamas remiantis dokumentu:

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775

 

Vaiko, nelankančio ugdymo įstaigos, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas atliekamas, kai kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl vaiko kalbos, bendravimo, elgesio ar kitų sunkumų, pateikdami sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (6 priedas), vaiko piešinių ar kitokių darbų, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas.

Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus mokinių (vaikų) specialieji ugdymosi poreikiai vertinami Tarnyboje, atlikus pirminį įvertinimą ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijoje.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimą atlieka Tarnybos logopedas, esant reikalui socialinis pedagogas, vaikų neurologas, surdopedagogas ( jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).

Kompleksinį mokinių įvertinimą atlieka Tarnybos specialistai: psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, esant reikalui vaikų neurologas, surdopedagogas ( jeigu vaikas turi klausos sutrikimų). Dažniausiai apsilankyti tenka bent jau du kartus:

·         pas psichologą, kuris atlieka skirtingų intelekto funkcijų įvertinimą.

·    pas specialųjį pedagogą, kuris nustato žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms ir logopedą, kuris įvertina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Paskutinio susitikimo (kontaktinio ar nuotolinio) metu specialistai pateikia tėvams (globėjams) ir pedagogams išsamias išvadas apie mokinio (vaiko) gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus ir reikalingą jam pagalbą.

Ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija pateikia Tarnybai dokumentus:

·      sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (6 priedas ),

·      švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo (5 priedas),

·         klasės ar dalykų mokytojų užpildytą, anketą (mokiniams) (2 priedas),

·         stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams) (1 priedas),

·         ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai (3 priedas),

·      medicininių dokumentų išrašus, kitų specialistų pažymas arba kopijas (jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų),

·         lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius.

Joomla templates by Joomlashine